0352 231 84 47 - 48 info@gokdumansurucukurslari.com
IMG-LOGO
Sürücü Belgesi İşlemleri - Gökduman Sürücü Kursu
Anasayfa / Sürücü Belgesi İşlemleri

Trafik Tescil İşlemleri

Trafik Tescil İşlemleri

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
Dilekçe
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR
İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Trafik sigortası
Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
Uygunluk Belgesi
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
ÖTV ödeme belgesi aslı
Vatandaşlık numarası
Tescil ve Trafik belgesi ((Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
 b)İmza sirküleri
 ibraz edilecektir

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 Noter Satış senedi
Vergi İlişik Kesme Belgesi
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
Vatandaşlık numarası
Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
 b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
Noter satış senedi
Vergi ilişik kesme belgesi
Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
Vatandaşlık numarası
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
 Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
Vatandaşlık numarası
Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)
Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Plakalar getirilecek
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3-Dilekçe
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Plakalar getirilecek
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti (Muayene bitmiş ise yaptırılacak).
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Araca ait plakalar
Araca ait tescil ve trafik belgeleri
Dilekçe
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
"A" Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir.
 Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe
İki adet geçici trafik belgesi
Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
Harç makbuzu
Garanti belgesi
Trafik sigortası

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
 Dilekçe
Trafik sigortası
ÖTV Ödeme Belgesi aslı
Harç makbuzu
Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
 Dilekçe
Trafik sigortası
Aracın satın alındığı belge
Harç makbuzu

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
Fatura
Montaj Tespit Raporu
İmalat Yeterlilik belgesi
Karayolu Uygunluk Belgesi
Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
Dilekçe
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Gümrük Trafik Şahadetnamesi
Uygunluk belgesi
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
ÖTV Ödeme Belgesi aslı
Vatandaşlık numarası
Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR
İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Trafik sigortası
Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
Teknik belge
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Eski trafik tescil ve trafik belgeleri

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI
1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Noter satış senedi
c)Tescil ve trafik belgeleri
d)Plakalar
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

LOGO
Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoserisi üzerinde bulunabilmekte, otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilmektedir.
 Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
Sertifikanın aslı.
Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
Diploma aslı.
Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
Kan grubu belgesi
Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
Üç adet fotoğraf
Sürücü belgesi ücreti 30.000.000.-TL
NOTLAR: * Sürücü sertifikaları mutlaka alındaki yerdeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
 * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
Şoförler derneğinden dosya
Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi.
Üç adet fotoğraf
Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
Kan grubu belgesi.
Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
Sürücü Belgesi ücreti 30.000.000 TL

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
İki adet fotoğraf
Sürücü belgesi ücreti. 30.000.000.-TL
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
İki adet fotoğraf
Eski Sürücü belgesi.
Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
Sürücü belge ücreti 30.000.000.-TL
Kaynak:Emniyet Genel Müdürlüğü